07-02 Ryan Keely's Birthday @ La Pomme - TheStewartofNY